Samo uz donaciju i Vašu pomoć možemo uraditi sledeće:

  • Usluge sterilisanje pasa,
  • Ostale veterinarske usluge,
  • Kupovina hrane za životinje koje se nalaze u smeštaju,
  • Podrška za utočište i privremeni smeštaj,
  • Za usluge transporta životinja.

Račun u NEMAČKOJ

Konto nr.

IBAN: DE64760200700382906993

BIC: HYVEDEMM460

Račun u SRBIJI

Broj računa:

160-0000000533902-34